» سقف تعهدات و پوششهای بیمه نامه تکمیلی انفرادی زائرین در حج تمتع سال 90

تصویر خبر

1390/04/07

حجاج محترم تمتع سال جاری در صورت تمایل می توانند علاوه بر پوشش های گروهی عمر ،‌حادثه ،‌درمان و مسئولیت (باربری) نسبت به خرید بیمه نامه حوادث انفرادی تکمیلی برابر تعهدات ذیل و حق بیمه اعلام شده اقدام نمایند. همچنین نیاز است زائرین گرانقدر جهت خرید بیمه نامه انفرادی تکمیلی با مراجعه به مدیران محترم کاروانهای حج تمتع در سایت مربوطه برابر بخشنامه ابلاغ شده ثبت نام نمایند .

              *  بیمه حوادث انفرادی تکمیلی زائرین در حج تمتع سال 1390  *

حق بیمه حوادث انفرادی تکمیلی زائرین مبلغ 65.000 ریال با احتساب 4% مالیات بر ارزش افزوده می باشد . درصورت تمایل به خرید بیمه نامه مذکور ، مراتب توسط مدیران محترم کاروان  در سایت ثبت نام زائرین حج تمتع ثبت و لیست افراد متقاضی بهمراه هزینه حق بیمه به شعب یا نمایندگی های شرکت بیمه ایران در سراسر کشور ارائه خواهد شد  . بدیهی است لیست اسامی تائید شده توسط شرکت بیمه  تحویل زائرین محترم شده و یا اینکه در اختیار مدیران محترم کاروان تا پایان موسم حج  خواهد ماند. 

بیمه عمر و حوادث تکمیلی انفرادی

 •   غرامت  فوت و نقص عضو دائم و کلی بر اثر حادثه  مبلغ 100.000.000  ریال
 •  غرامت نقص عضو جزئی بر اثر حادثه طبق جدول نقص عضو بیمه گر ضریبی از 100.000.000 ریال
 •  هزینه های پزشکی ناشی از حوادث مشمول بیمه  تا سقف 6,000,000 ریال
 • غرامت فوت به هر علت مبلغ 20.000.000 ریال

بیمه بار شامل دوربین عکاسی ،‌ فیلم برداری و تلفن همراه

 • حاکثر تعهدات بیمه گر برای هر زائر تا مبلغ 1.500.000 ریال 
 • خطرات  تحت پوشش  سرقت ،‌ جاماندن و مفقودی لوازم 

بیمه آتش سوزی ساختمان  و سرقت لوازم منازل زائرین در ایران  و در ایام  حضور زائرین  در عربستان سعودی

 

 • حداکثر سرمایه بیمه ساختمان و تاسیسات (آتش سوزی و زلزله) مبلغ  30.000.000 ریال
 • حداکثر سرمایه بیمه (سرقت اثاثیه) مبلغ 20.000.000 ریال
 • خطرات مشمول بیمه سرقت (با شکست حرز و طبق گزارش مقامات انتظامی)
 • مدت پوشش بیمه از زمان خروج زائر از کشور تا ورود به ایران (مدت اقامت در عربستان)
 • فرانشیز خسارت مالی در سرقت لوازم 10% می باشد .