سه شنبه 7 مرداد 1393

» تعهدات و پوششهای بیمه گروهی حجاج تمتع سال 1390

تصویر خبر

1390/04/07

در حج تمتع سال 90 شرکت بیمه ایران بعنوان بیمه گر حجاج انتخاب و ضمن عقد قرارداد بیمه ای با سازمان حج و زیارت پوششهای ذیل را در موسم حج تمتع به زائرین گرامی ارائه خواهد نمود . مفاد تعهدات و پوششهای بیمه ای به شرح ذیل می باشد .

بیمه عمر، حوادث و درمان (سرمایه و تعهدات)

- در صورت فوت به هر علت هر یک از بیمه شدگان پرداخت غرامت به مبلغ 100.000.000 ریال

- در صورت بروز حادثه منجر به نقص عضو و یا از کار افتادگی دائم و کامل پرداخت غرامت تا سقف مبلغ 150.000.000 ریال

- در صورت بستری شدن بیمه شده در مراکز درمانی ایران به علل بیماری یا حادثه پرداخت غرامت تا سقف 100.000.000 ریال

- هزینه مراجعت زائر بیمار، مصدوم یا فوت شده به شهر محل اعزام تا سقف 4.500.000 ریال

- مدت پوشش هر یک از بیمه شدگان (زائرین، عوامل ستادی، عوامل اجرایی، روحانیون و کادر پزشکی ) دو روز قبل از پرواز تا دو هفته پس از مراجعت خواهد بود، مشروط بر اینکه جهت ادامه درمان از عربستان و با تأیید مرکز پزشکی حج و معرفی نامه شرکت بیمه ایران به بیمارستان منتقل گردند.

- ادامه درمان زائرین بیمار که از عربستان به ایران مراجعت و به جهت طول درمان به استفاده از خدمات درمانی چون ارتوپدی، گچ گیری، خدمات تصویربرداری، آزمایشگاهی، فیزیوتراپی و خدمات سرپایی نیاز دارند تا پایان درمان در کشور ایران تحت پوشش بیمه می باشند و  می توانند به مراکز درمانی مراجعه نموده و جبران خسارت حداکثر تا سقف 8,000,000 ریال از محل تعهدات بیمه درمان زائران انجام خواهد شد.

- بیمه گر متعهد گردیده نسبت به تهیه اقلام تدارکاتی، تبلیغاتی و فرهنگی زائرین حج مانند جاکفشی، جای گذرنامه، بروشورهای تبلیغاتی اقدام نماید.

- هزینه های مربوط به حمل و نقل بیماران در عربستان از کاروان تا بیمارستان ها ( برای بیمارانی که نیاز به بستری شدن دارند ) یا تهیه داروهای مصرفی زائرین با دستور پزشکان مرکز پزشکی حج که در لیست داروهای مرکز پزشکی نمی باشد تا سقف 200 ریال سعودی از طریق بیمه گر قابل پرداخت می باشد. (مشروط بر تائید مرکز پزشکی حج )

- شرکت بیمه ایران متعهد گردیده در کلیه ایستگاه های پروازی کشور نسبت به استقرار آمبولانس و تیم اورژانس (برابر استاندارد تعریف شده وزارت بهداشت و درمان) با تجهیزات مناسب در زمان رفت و برگشت زائرین جهت ارائه خدمات درمانی و انتقال بیماران به بیمارستان های کشور تا پایان عملیات حج 90 اقدام نمایند.

 

  • بیمه مسئولیت (بار) تعهدات و پوششها
  1. - اموال هر نفر از زائرین حج سال 89 در زمان رفت تا مبلغ 3,000,000 ریال تحت پوشش بیمه می باشد.

2- اموال هر نفر از زائرین حج سال 89 در زمان برگشت تا مبلغ 10,000,000 ریال تحت پوشش بیمه می باشد.

3- حداکثر تعهد بیمه گر در طول مدت اعتبار این قرارداد 3,000,000,000 ریال می باشد. بدیهی است این اعتبار بین کلیه زائرین مالباخته تقسیم خواهد شد.

4-.غرامت گوشی تلفن همراه، دوربین های فیلمبرداری و عکسبرداری به میزان 60% قیمت روز و تا سقف 1,500000, ریال از سوی بیمه گر پرداخت خواهد شداین مبلغ تا سقف اعتبارات بند 3 می باشد .

5- بار هر یک از زائرین از زمان رفت و تحویل بار به کاروان ها و تا زمان برگشت و تحویل بار به ایشان در کشور ایران تحت پوشش بیمه می باشد.

تبصره1: در صورت مفقودی اشیاء و لوازم می بایست  مشخصات زائر و لوازم مفقود شده به اطلاع ستادهای مستقر در مکه و مدینه یا دفتر نمایندگی سازمان در عربستان یا مدیریتهای حج و زیارت استان های سراسر کشور اطلاع رسانی گردد .واحدهای مذکور پس از ثبت اطلاعات فوق در سایت بیمه حج تمتع سال 90 و چاپ فرم از سایت مربوطه به مالباختگان تحویل خواهند نمود . فرم چاپ شده پس از تائید مدیر، روحانی و ستاد مکه یا مدینه قابل ارائه به شرکت بیمه و اخذ خسارت می باشد . مضافاً اینکه مدت زمان لازم برای ارائه گزارش (فرم اشیاء‌گمشده) به شرکت بیمه حداکثر از زمان ثبت 3 ماه می باشد .

تبصره 2: وجوه نقد، طلا، جواهرات و اوراق بهادار و هر آنچه که ماهیت بار را ندارد از تعهدات بیمه گر خارج بوده و جبران خسارت نخواهد شد.

تبصره3 : به منظور جلوگیری از بروز اختلاف و اعتراض زائرین الزامی است قبل از اعزام کاروان ها مواردی که جزء استثنائات قرارداد بوده و قابل پرداخت نمی باشد به درستی و به دقت به زائرین  اطلاع رسانی شود و همچنین از تأیید فرم هایی که در آن موارد فوق الذکر درج گردیده خودداری بعمل آید.

بیمه تأمین هزینه اعزام مجدد به حج تمتع

در خصوص زائرانی که پس از اعزام به مکه مکرمه و قبل از انجام مناسک حج تمتع سال 90 به علل پزشکی یا شرعی به تشخیص مرکز پزشکی حج و بعثه مقام معظم رهبری قادر به انجام اعمال حج نمی گردند و پس از بازگشت به ایران در سال بعد قصد انجام اعمال حج تمتع را داشته باشند هزینه اعزام مجدد همان فرد به حج 91 تا سقف 30,000,000 ریال به ازاء هر نفر و به تعداد 10 نفر پرداخت خواهد بود. (بدون پرداخت حق بیمه مجدد).